verborgen gebreken checklist

Wanneer is verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken?


De meest gestelde vraag in verborgen gebreken kwesties is: is verkoper aansprakelijk voor het verborgen gebrek?
Gegeven het belang van deze vraag stelden wij onderstaand stappenplan voor u op.  Wij merken daarbij uitdrukkelijk op dat het stappenplan slechts een 'richtlijn' is en elke zaak zijn eigen specifieke kenmerken heeft, zodat de richtlijn slechts een handvat is en niet een zekere uitkomst van uw zaak. Het stappenplan heeft betrekking op de verkoop van tweedehands zaken ( zoals bestaande huizen),  voor nieuwe producten gelden niet exact dezelfde regels

Stap1:  Was het gebrek verborgen?
Voor aansprakelijkheid van verkoper is vereist dat het gebrek verborgen was. Het gebrek had niet gemakkelijk, of na een beperkt onderzoek ( zonder  'hak en breekwerk' ) kunnen worden opgemerkt. Gebreken die niet verborgen zijn geweest heeft koper aanvaard en zijn al verwerkt in een lagere koopsom.

Stap 2: Was het gebrek reeds aanwezig voor overdracht? 
Het gebrek moet al aanwezig zijn geweest voor de overdracht van het huis/boot/auto/enz.
Een gebrek dat ontstaat nadat het goed is geleverd is - uitzonderingen daar gelaten (zoals specifieke garanties ) -  voor rekening van de koper.

Stap 3: Er moet sprake zijn van een zodanig ernstig gebrek dat het normaal gebruik  wordt verhinderd.
Omdat het gaat over de aanschaf van gebruikte zaken, zal koper niet mogen verwachten dat het gekochte in alle opzichten nog 100% nieuw en goed is. Koper mag wel verwachten dat de gekochte zaak geschikt is voor het gebruik dat hij redelijkerwijs mag verwachten. Zo mag de koper van een auto verwachten dat een auto rijdt en veilig is en mag de koper van een huis verwachten dat het huis niet op instorten staat of met ernstige lekkage te kampen heeft.  Over de kwestie of het gekochte normaal kan worden gebruikt wordt vaak geprocedeerd, omdat het niet altijd een duidelijk begrip is. 
Let op: een verkoper kan mogelijk ook aansprakelijk zijn voor minder ernstige gebreken, maar dan dient de koper minimaal aan te tonen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek, maar daarover gezwegen heeft, waardoor er sprake is van schending van zijn mededelingsplicht.

Stap 4: controleer of aansprakelijkheid voor gebreken contractueel is uitgesloten.
Een verkoper die aansprakelijkheid voor verborgen gebreken wil voorkomen, zal geneigd zijn in het koopcontract op te nemen dat hij niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Lees de koopovereenkomst dan ook na op dergelijke bepalingen. Bij de aankoop van huizen wordt bijvoorbeeld regelmatig een zogeheten ouderdomsclausule of een niet zelfbewoningsclausule opgenomen.  In geval dergelijke bepalingen zijn opgenomen is een verkoper vaak niet aansprakelijk. Dat laatste kan echter anders zijn als verkoper op de hoogte was van het gebrek, maar het gebrek niet heeft medegedeeld.

Stap 5: Vraag advies aan onze specialisten
Zoals gemeld, zijn bovenstaande regels slechts globale regels en zijn alle zaken uniek.  Om uw kansen als koper of verkoper beter in te schatten adviseren wij u contact op te nemen met onze ervaren specialisten. Bel 020 - 6890 863 of mail.


Share by: