Onze diensten

Adviseren, corresponderen, onderhandelen

Advies en correspondentie
Leg uw zaak voor aan onze specialisten. Mogelijk is een goed advies voor u al voldoende. Maar wij kunnen ook corresponderen met uw wederpartij om uw rechten veilig te stellen.

Onderhandelen
Als het kan proberen wij uw juridische kwestie door (stevig) onderhandelen met uw wederpartij op te lossen.


.....en zo nodig procederen

Procederen 

Wij zullen bij juridische geschillen over verborgen gebreken proberen uw geschil zo spoedig mogelijk op te lossen, bij voorkeur zonder gerechtelijke procedure. Als een procedure bij de rechter echter nodig of gewenst is, zullen wij ons met volle kracht voor u inzetten.

Share by: