Onderzoeksplicht

Onderzoeksplicht

onderzoeksplicht
Onderzoeksplicht, wat is dat?

De koper van een huis (of boot, auto, caravan, camper) doet er niet verstandig aan tot aankoop over te gaan zonder zich op de hoogte gesteld te hebben van de kwaliteit en de eigenschappen van het huis. Dat is misschien een open deur, want wie wil nu niet weten wat hij koopt en waar hij zijn dure geld aan uitgeeft?
Veel kopers realiseren zich echter niet dat een onderzoek naar het te kopen huis ook een plicht is die volgt uit de wet en rechtspraak en dat het nalaten van voldoende onderzoek door de koper vergaande negatieve gevolgen kan hebben voor koper als er later toch een gebrek aan het gekochte blijkt te zijn.
Hoe zit dat? Hieronder leggen wij dat uit.

Wettelijke onderzoeksplicht

Het belangrijkste wetsartikel over koop en gebreken is artikel 7:17 BW (Burgerlijk Wetboek). Kort gezegd wordt in dat artikel gesteld dat de koper mag verwachten dat het gekochte de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen
Eenvoudig gezegd: als een koper een huis koopt mag koper verwachten dat hij in het huis kan wonen en als hij een auto koopt mag hij verwachten dat de auto kan rijden.
Maar als koper moest twijfelen aan de eigenschappen van het te kopen huis of auto kan de koper niet simpelweg stellen dat een eventueel (ernstig) gebrek altijd door verkoper dient te worden opgelost. Als koper moest twijfelen aan de kwaliteit van te kopen huis, had hij namelijk onderzoek naar de kwaliteit en eventuele gebreken moeten doen voorafgaande aan de koop.

Wanneer mag (extra) onderzoek worden verwacht?

Het is sowieso verstandig om als koper enig onderzoek te doen voorafgaande aan de koop. Maar het zal duidelijk zijn dat als de te kopen auto, huis, enz. nieuw of bijna nieuw is de noodzaak tot het doen van onderzoek minder ver gaat dan als er een oud huis of een oude auto wordt gekocht. Immers een gevorderde leeftijd brengt in het algemeen slijtage en gebreken met zich mee, zodat koper beducht moet zijn op gebreken. In dergelijke gevallen verwacht 'het recht' dat de koper zich goed op de hoogte stelt van de kopen zaak door een goed onderzoek. 

Ook bij minder oude huizen of auto's kan een goed of specifiek onderzoek van de koper verwacht worden, bijvoorbeeld als er aanwijzingen zijn dat er sprake kan zijn van gebreken. Denk bijvoorbeeld aan lekkagesporen in een huis of oliesporen onder de auto of motorkap. Dus bij aanleiding tot twijfel, altijd goed onderzoeken!

Overigens wordt in het algemeen van een koper van een huis niet verwacht dat hij zogeheten 'hak en breekwerk' verricht om zich op de hoogte te stellen van het te kopen huis. Meestal volstaat een goede visuele inspectie, bij voorkeur door een bouwkundige.

Gevolgen nalaten onderzoek

Als een zaak bij de rechter komt en koper onvoldoende onderzoek heeft verricht voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst is de kans aanwezig dat de rechter van mening is dat gebreken voor rekening van de koper dienen te blijven, zelfs als er sprake is van ernstige gebreken. De rechter kan een verzuim tot een gedegen onderzoek de koper zwaar aanrekenen, vooral als er sprake is van een oud huis of voorafgaande aan de koop concrete aanwijzingen dat er iets mis zou kunnen zijn met het huis. 

Mededelingsplicht verkoper

Aan de andere kant heeft de verkoper een mededelingsplicht. Verkoper dient hem bekende gebreken waarvan hij kan vermoeden dat deze van belang zijn voor koper aan koper mede te delen voor het sluiten van de koop.  Doet hij dat niet, dan kan verkoper de koper niet verwijten dat hij onvoldoende onderzoek heeft verricht. Ofwel: de mededelingsplicht van verkoper gaat boven de onderzoeksplicht van koper.

Rechtshulp bij gebreken

Heeft u als koper of verkoper te maken met gebreken of vragen over de onderzoeksplicht of mededelingsplicht, bel dan onze gespecialiseerde advocaten en juristen op 020 - 6890 863 of mail.
Share by: